Bemestingsstrategieën voor Zilte Teelten

In dit project is onder de zeer gecontroleerde omstandigheden van Zilt Proefbedrijf een bemestingsstrategie uitgewerkt voor zilte zandgronden met daarnaast een eerste aanzet voor een bemestingsstrategie op zilte kleigrond. Het doel is om inzicht te krijgen in de mogelijke verandering in stikstofmineralisatie onder zilte omstandigheden, de opname van nutriënten door de zilte gewassen bij de verschillende behandelingen, en op basis van deze bevindingen het verder verbeteren van de bemestingsstrategie, waarmee een zilte teelt met maximaal rendement is te behalen.
slide

slide

slide

Looptijd project: 2014 - 2015

Samenwerkingsverband: Organisatie voor Saline Landbouw (OASE foundation), Landbouwbedrijf Mts, H&M Janse in Zeeland, Zilt Proefbedrijf Texel

Met dank aan: