Voedselproductie op verzilte bodem

Naar verwachting zal Nederland in 2030 circa 125.000 hectare verzilte grond hebben. Dit betekent dat het zoutpercentage in de bodem aanzienlijk toeneemt waardoor reguliere landbouw niet meer mogelijk is. Verzilte landbouwgrond is een wereldwijd probleem. Alleen al in Afrika is 70 miljoen hectare grond verzilt. Ook neemt de bevolking toe die gevoed moet worden. Voedselproductie op verzilte bodem klinkt dan als de ideale oplossing voor beide maatschappelijk-economische problemen.


Het probleem van verzilte landbouwgrond wordt wereldwijd ervaren en erkend. De oplossing werd door verschillende partijen tot dusver gezocht in het ontzilten van de bodem en het veredelen van gewassen. Maar oplossingen voor zowel de korte als de lange termijn zijn nog niet gevonden of resulteren op termijn zelfs in sterkere verzilting. Samen met projectpartners Texel Saline (MarcFoods) en Biomygreen BV richten wij ons in dit project op een vernieuwde benaderingswijze. Namelijk of de sterk verminderde groei van gewassen door verzilting kan worden tegengegaan met behulp van goedaardige bodemschimmels, zogenaamde mycorrhizaschimmels, en bodembacteriën. Uitgangspunt is dat de natuurlijke verzilting wordt geaccepteerd, maar niet de verzilting door toedoen van de mens.

Naast zilte gewassen, als zeeaster en ijskruid, wordt er in dit project ook gewerkt met aardappel. Zouttolerante aardappels hebben we al gevonden, maar kan de kwaliteit en opbrengst nog verder omhoog door gebruik te maken van de juiste schimmels en bacteriën?


slide

slide

slide

Looptijd project: 2015 - 2017

Dit project valt onder de topsector Agri en Food en heeft raakvlakken met de thema's 'Meer met minder' en 'Resource efficiency' die binnen deze topsector zijn uitgelicht. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland steunt dit innovatieve project.


Projectpartners: