Zeesla, van lastige bijvangst tot nieuw visserijproduct: Ulva-mest

Dit project beoogt een samenwerking tussen de Zilte Teelten en de Noord-Hollandse garnalenvisserij, in de eerste plaats die van het eiland Texel. Centraal staat de ontwikkeling van een nieuw product voor de visserijsector, namelijk de vangst van Zeesla die dient als bemesting voor de (zilte) aardappel- en groenteteelt: Ulva-mest. Een deel van het jaar is Zeesla een hinderlijke bijvangst voor de garnalenvisser. Tegelijkertijd heeft Zeesla een aantal bijzondere eigenschappen die het onder meer geschikt maken als meststof.
slide

slide

Looptijd project: begin 2014 - eind 2015

Het project is een samenwerkingsverband tussen: Visserijbedrijf TX 25, Veenstra’s Fisheries Consultancy, Zilt Proefbedrijf, OceanDesertFood en Stichting Sint Donatus.

Het project is gefinancierd met een LNV subsidie inzake duurzame ontwikkeling visserijgebieden.Nederlands Operationeel Programma: Perspectief voor een duurzame visserij.
Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij.