Zilt Perspectief

"..een toekomstperspectief () met de zilte teelten waar wellicht een grote markt voor kan worden geënthousiasmeerd". Deze zin gaven de Adviescommissie Waddenfonds en de Regiocommissie in 2010 onder het kopje "Urgentie" in het advies rapport Zoden aan de dijk mee aan het projectvoorstel Zilt Perspectief. Het woordje "wellicht" mag inmiddels worden weggelaten. In 2014 alleen al bereikten ons verzoeken uit meer dan 28 landen om informatie en samenwerking over kansen bij verzilting. Verzoeken uit alle continenten, van ondernemers en onderzoeksinstellingen. De Texelse resultaten staan in de TOP-3 Innovaties op het Global Forum for Innovations in Agriculture, Abu Dhabi 2015. Dit Waddenfonds project heeft een enorme boost gegeven aan het proces van kanteling in het denken over verzilting. Niet alleen in de Waddenregio, maar ook nationaal en mondiaal. Niet alléén wat op Texel plaatsvond, maar ook wat elders in Nederland tot ontwikkeling kwam, bij provincies, bij waterschappen, maar vooral bij individuele agrariërs die hun nek uitstaken en zeiden: we moeten verzilting niet langer ontkennen, maar zoeken naar kansen.
slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

slide

Voor 2010 was praten over "verzilting als kans" buitengewoon lastig. Mede dankzij de experimenten en onderzoeken in dit Waddenfondsproject is een niet meer terug te draaien kanteling op gang gekomen.

Looptijd project: 2011 - 2014 (voorjaar 2015)

Samenwerkingsverband: Zilt Perspectief i.s.m. Louis Bolk Instituut, Vrije Universiteit afd, Systeemecologie, Wageningen UR Plant Research International, Waddenacademie.

Met dank aan: