Zilte aardappelketen in de Waddenregio

Het project "Zilte aardappelketen in de Waddenregio - meeboeren met zilt" speelt in op de verziltingsproblematiek waar de akkerbouw in het Waddengebied, zeker op termijn, mee te maken krijgt. De eerste prioriteit is om in de praktijk aan te tonen dat aardappels onder zilte omstandigheden kunnen worden geteeld en hoe de huidige teeltmethode hierop moet worden aangepast. Met in totaal 8 aardappelrassen wordt gedurende 3 seizoenen de zouttolerantie en inhoudstoffen van deze rassen vastgelegd (zilt paspoort). Het project wordt deels uitgevoerd door Zilt proefbedrijf in samenwerking met het Waddenfonds en diverse commerciële partijen, waaronder lokale aardappeltelers.


Looptijd project:

Fase 1:
Fase 2: okt. 2015 - dec. 2017

Het project wordt uitgevoerd door Zilte Teelten BV. Door de coördinatie van Zilte Teelten BV werkt Zilt Proefbedrijf samen met kwekers, telers, distributeurs en andere marktpartijen om de zilte aardappel op te schalen.

Het samenwerkingsverband bestaat uit:

- Aardappelbedrijven:
Newstyle Potatoes B.V. (Berlikum) – Handelshuis en houder kweekrechten
D. Biemond. B.V. (Eenrum) – Kweekbedrijf nieuwe aardappelrassen
Fobek B.V. (St. Annaparochie) – Kweekbedrijf nieuwe aardappelrassen
Smits Berlikum (Berltsum) – Handelshuis
Texel Saline B.V. (Texel) – kweek- en handels-bedrijf in zilte groenten en aardappels en houder kweekrechten
AC. Loogman & Zn. - Handelshuis

- 15 telers uit de Waddenregio:
G. Geel, K.J. Jensma, Mts Sevenster Andela, Fa Goodijk, Mts H. en R. Brolsma, Mts Biemond, Mts Westers, K.H. Biemond, J. Biemond, V.O.F. Hin-Van Santen, V.O.F. A.M. Langeveld, A.T. Texel (Broekman), Landbouwbedrijf de Hemmer, H.J. Lammers, R. de Jong

- Kennisinstelling:
Zilt Proefbedrijf B.V., Dr. A. de Vos (Den Hoorn, Texel)

- Marketingbureau:
2Met

Financiering:

Het project wordt gefinancierd uit bijdragen door het Waddenfonds, de provincies Noord-Holland, Fryslan en Groningen en door bijdragen van de projectpartner.