Zilte landbouw in Bangladesh

Samen met ICCO cooperation South and Central Asia werken we aan het opzetten van zilte landbouw in Bangladesh. Dit land heeft te maken met een enorme verzilting en veel boeren lukt het niet meer groenten te verbouwen, omdat het land zout geworden is. Wij leren deze boeren hoe ze op deze grond weer gezonde gewassen kunnen verbouwen en daarmee kunnen voorzien in gezonde voeding voor de kwetsbare families.


Bangladesh staat algemeen bekend als één van de meest kwetsbare landen op het gebied van klimaatverandering. Bent u zich bewust van de impact van verzilting in de kust provincies als gevolg van klimaat verandering?

30% van de landbouwgrond in Bangladesh bevindt zich in de kustgebieden. Circa 53% van dit gebied heeft te maken met een door zout aangetaste bodem. Door de verzilting is het steeds moeilijker voor de boeren om gewassen te verbouwen. De productie van de gewassen loopt steeds verder terug. Een studie, uitgevoerd door de Wereld Bank in 2015, laat een gemiddelde toename van 26% in verzilting in 2050 zien, met uitschieters van meer dan 55% in de meest getroffen gebieden.

Samen met ICCO werken we aan een project om zilte landbouw in de gemeenschappen te introduceren. Uit de gewassen die door Zilt Proefbedrijf zijn getest op zouttolerantie zijn er een aantal geselecteerd waarmee we verder gaan testen. Deze testen zijn nodig om de geschikte gewassen voor Bangladesh te selecteren en om de juiste teelt strategieën vast te stellen voor een pilot demonstratie bij een aantal grote boeren in Bangladesh. Dit initiatief zal leiden tot een productief gebruik van de meest verzilte en uitgeputte landbouwgronden in deze gebieden - daarbij nemen de voedings- en inkomenszekerheden van de meest kwetsbare boeren gezinnen toe.

Foto: PROOFS