Europese Unie

Netwerk Zilte Aardappel

Recente experimenten in Nederland met aardappelen onder zoute condities laten zien dat er rassen bestaan die niet alleen heel goed in staat zijn om onder zilte condities te groeien, maar het zout zorgt er zelfs voor dat de aardappel ook smaakvoller wordt. De zilte omstandigheden verminderde de oogst niet en bleken dus zelfs een meerwaarde voor de smaak van de aardappel! Een smaakvol nieuw product voor Nederland en kansen voor de verziltende gronden in de rest van de wereld.

Zouttolerantie testen

De afgelopen 2 jaar zijn op de testlocatie van Zilt Proefbedrijf 8 verschillende rassen getest op hun zouttolerantie. Hiervoor is een kwart hectare aardappels gepoot op 48 proefvelden. Op de 48 proefvelden is geïrrigeerd met 6 verschillende zoutconcentraties, van zoet tot 20 dS/m (een zoutconcentratie van half Waddenzeewater, ongeveer 7000 mg Chloride per liter), en elke zoutconcentratie bestond uit 8 herhalingen. Dankzij de regelmatige irrigatie en het zeer intensief meten van de zoutconcentratie in de bodem is een zeer nauwkeurig beeld ontstaan van de groei en kwaliteit van de aardappel bij de verschillende zoutconcentraties.

Zouttolerantie

Tot nu toe is men er altijd van uitgegaan dat de internationale norm voor de zouttolerantie van de aardappel ook voor Nederland toepasbaar is. Waar de oude data (een proef uit 1951 met 1 aardappelras, 3 zoutconcentraties, uitgevoerd in een andere klimaatzone) er van uit gaat dat zelfs een klein beetje zout al schadelijk is voor de groei, laten de resultaten van de afgelopen 2 jaar echter een heel ander beeld zien. Zo zijn er duidelijk verschillen in zouttolerantie tussen rassen en blijkt een zoutconcentratie van 10% zeewater (ongeveer 1900 mg Chloride per liter) de groei niet te beïnvloeden. Ook zijn er nog prima rendementen te halen bij 20% zeewater terwijl de oude data voorspelde dat er geen groei meer mogelijk zou zijn.

Zilt paspoort

Naast de groei zijn ook de inhoudsstoffen van de knollen bij de verschillende zoutconcentraties uitvoering in kaart gebracht. Hierdoor is het mogelijk om een ‘zilt paspoort’ van een aardappelras te produceren, waarbij aan de samenstelling van de knol te zien onder welke omstandigheden deze is geteeld. Bij diverse smaakproeven kwam de ‘zilte aardappel’ steeds weer naar voren als de meest smaakvolle aardappel. De zoutconcentratie van de knol zelf is echter zeer beperkt en het lijkt er op dat de zilte condities de smaak op meerdere manieren beïnvloedt. Duidelijk is dat de zilte condities de aardappel een verbeterde smaak geeft die zeer wordt gewaardeerd.

Potentie

Het feit dat er zouttolerante rassen zijn gevonden kan een nieuwe invulling geven aan verzilte gebieden, niet alleen in Nederland maar ook zeker in de rest van de wereld waar de verzilting 1 tot 1,5 miljard hectare grond onbruikbaar heeft gemaakt voor de huidige landbouw. Voor de verziltende gebieden in Nederland kan niet alleen de teelt van een zilte consumptie aardappel een goed alternatief zijn, maar ook de teelt van zouttolerant pootgoed heeft een grote potentie.

Toekomst

In het komend seizoen gaat Zilt Proefbedrijf onderzoeken op welke manier de teelt van de zilte consumptie aardappel en de teelt van zouttolerant pootgoed het beste opgeschaald kan worden. Hierbij ligt de focus niet alleen op de zoute condities maar ook vooral op de bemestingsstrategie onder zilte omstandigheden.