Nieuws


27 jul. 2019
Spreekt het jou aan om je bezig te houden met projecten die gericht zijn op innovatieve ontwikkelingen in de zilte landbouw? En wil je hiermee bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van kleine boeren in arme landen?
21 jan. 2019
Delphy, Saline Farming en Nectaerra zijn vanaf september 2018 een landbouwproject begonnen in Kenia. Zij bieden met dit project een oplossing voor een negatief landbouwproces dat veelal wordt toegepast in Afrika en wat leidt tot landdegradatie (erosie, verzilting en verlies van biodiversiteit) en lange termijndalingen in gewasopbrengsten.
14 jan. 2019
Saline Farming, Lal Teer Seed Ltd. en ICCO hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het opzetten van een trainingscenter in de buurt van Bagerhat, Bangladesh. Dit trainingscenter zal worden gebruikt om gewassen te testen op zouttolerantie en om landbouwtechnieken te tonen en te ontwikkelen. De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt voor het project ‘The Salt Solution’ en mogelijk voor vervolgonderzoek. Bij het project zijn direct 5000 en indirect 25000 kleine boeren betrokken.
10 dec. 2018
Klimaatsverandering, migratie, ontwaarding van grond zijn allemaal gevolgen die met de wereldwijde verzilting te maken hebben. Hierdoor neemt de vraag naar ontwikkeling en praktische kennis over verzilting wereldwijd toe. Door meer dan 12 jaar ervaring te bundelen onder Saline-Farming kunnen onze consultants deze vragen veel beter bedienen.
14 feb. 2018
Dankzij de bijdragen van de Postcode Loterij aan het project De Zout Oplossing konden wij samen met ICCO Cooperation 5.000 boeren in de kustgebieden van Bangladesh helpen om hun grond weer productief te maken.
30 jan. 2018
Zuid-Afrika kampt door aanhoudende droogte met een ernstig watertekort. De nood is hoog; huishoudens mogen het toilet maar een keer per dag doorspoelen en boeren mogen hun planten niet meer besproeien. Het Texelse bedrijf Salt Farm Texel lijkt een oplossing te bieden.
26 jan. 2018
Ondernemer Marc van Rijsselberghe heeft op 24 januari uit handen van burgemeester Onno Hoes de derde Cruquius Penning van de gemeente Haarlemmermeer ontvangen. De gemeente Haarlemmermeer wil met deze Penning pioniers voor de circulaire samenleving in de schijnwerpers zetten.
15 nov. 2017
Zilt Proefbedrijf Texel, Delphy, Nectaerra en Iv-Water voeren in Egypte onderzoek uit naar de mogelijkheid om voedsel te produceren in woestijngebieden. Doel is om economisch rendabel gewassen te telen met gebruik van beschikbaar licht brak water.
22 feb. 2017
Nederlandse onderzoekers hebben een manier gevonden om bepaalde gewassen te laten groeien op afgeschreven, zilte landbouwgrond. Een ware innovatie, want voedselproductie op verzilte grond werd altijd voor onmogelijk gehouden. Specifieke aardappelrassen, wortels, rode uien, witte kool en broccoli blijken prima te gedijen als zij op een speciale manier aan de wortel met zout water worden geïrrigeerd.
16 feb. 2017
In een afgeladen Carré vond op maandagavond 6 februari het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij plaats. . ICCO, vaste beneficiant van de Loterij sinds 2008, ontving dit jaar niet 1 maar 2 cheques! Eén daarvan is bestemd voor een innovatief en duurzaam landbouwproject samen met Zilt Proefbedrijf Texel in Bangladesh: De Zout Oplossing. ICCO mocht de cheque in ontvangst nemen voor het project De Zout Oplossing, dat samen met het Texelse bedrijf is opgezet. Met deze bijdrage van ruim 2,1 miljoen Euro kunnen ICCO en Zilt Proefbedrijf Texel zouttolerante gewassen introduceren in zuid Bangladesh.
17 jan. 2017
Het plaatsvervangend hoofd van de Nederlandse ambassade, mevrouw Renate Pors en de Nederlandse experts bezoeken de test velden in Pakistan van het National Agricultural Research Council in Islamabad. De collega's Robin Konijn en Jan Bakker van Salt Farm Texel inspecteren samen met MetaMeta hoe de zilte aardappelen er op de testvelden in Pakistan bijstaan. De Nederlandse ambassade ondersteunt onze inzet om Pakistan te helpen bij het uitbreiden van de landbouwproductie die de voedselzekerheid waarborgt.
18 okt. 2016
Gisteren was Zilt Proefbedrijf te gast in het VPRO programma, Koken met van boven. Bekijk hier het fragment terug.
6 okt. 2016
Prachtige reportage van CBS News. Zij vonden op het Zilt Proefbedrijf op Texel een 'creatieve oplossing om met klimaatveranderingen om te gaan' en wijdde hier dit mooie nieuwsbericht in de USA aan!
22 aug. 2016
Vandaag bijzonder bezoek. Staatssecretaris van economische zaken, Martijn van Dam, kwam op bezoek om ons bedrijf te bekijken en zich te laten informeren over de kansen voor de zilte landbouw. Na een presentatie en een rondleiding over het buitenlaboratorium waarop gewassen worden getest op de zouttolerantie werd de ochtend afgesloten met een zilte lunch bereid door chef kok Joram Timmerman.
1 jun. 2016
Wereldwijd is er veel vraag naar zouttolerante voedergewassen. Daarom testen wij dit jaar verschillende soorten gras en luzerne op ons buitenlaboratorium.
30 mei 2016
Vorige week was Robin Konijn, op uitnodiging van de Embassy of the Netherlands in Pakistan, één van de deelnemers aan de Landbouw handelsmissie in Lahore, Pakistan. Met nieuwe, interessante contacten en meer kennis van en over Pakistan werken we verder aan de mogelijkheden voor Zilte landbouw in Pakistan.
26 mei 2016
Op uitnodiging van de commissaris van de Koning, de heer J.A. Jorritsma, was Marc aanwezig bij de jaarlijkse Rede van Fryslân in Leeuwarden. De rede werd uitgesproken door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de Parme. In de rede benoemde de prins zilte landbouw, zeewier en binnendijkse kokkelteelt als toekomstperspectieven voor de circulaire economie.
17 mei 2016
Vol trots werken wij aan een volgend project. Samen met ICCO Cooperation South and Central Asia introduceren we zilte landbouw in Bangladesh. Dit land heeft te maken met een enorme verzilting en veel boeren lukt het niet meer groenten te verbouwen, omdat het land zout geworden is. We leren deze boeren hoe ze op deze grond weer gezonde gewassen kunnen verbouwen en daarmee kunnen voorzien in gezonde voeding voor de kwetsbare families.
22 mrt. 2016
Op uitnodiging van de Nederlandse ambassade in Pakistan en de US agency for International Development (USAid) is ons hoofd R&D, Dr. Arjen de Vos, in Pakistan. Er is een live kookdemonstratie, proeverij en discussie over de zouttolerante aardappel in Pakistan. Arjen geeft een presentatie en bespreekt de potentie van de aardappel die zo goed groeit op de vele hectares verzilte landbouwgrond.
29 feb. 2016
De zouttolerante aardappelen staan er goed bij in Pakistan. Tijd om de lokale boeren een demonstratie te geven. Pakistan heeft meer dan 6 miljoen HA verzilte landbouwgrond en een bevolking die enorm groeit. Het verbouwen van gewassen is dus heel belangrijk. Geweldig werk van onze collega's Jaffer Brothers in Pakistan.