Saline Farming start met bouw eerste trainingscenter voor ontwikkeling van zilte landbouw in Bangladesh

Saline Farming, Lal Teer Seed Ltd. en ICCO hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het opzetten van een trainingscenter in de buurt van Bagerhat, Bangladesh. Dit trainingscenter zal worden gebruikt om gewassen te testen op zouttolerantie en om landbouwtechnieken te tonen en te ontwikkelen. De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt voor het project ‘The Salt Solution’ en mogelijk voor vervolgonderzoek. Bij het project zijn direct 5000 en indirect 25000 kleine boeren betrokken.

Dr. Arjen de Vos van Saline Farming verteld; “Lal Teer Seed Ltd., het grootste zaadbedrijf in de privésector in Bangladesh, is goed op de hoogte van de problemen waarmee de boeren aan de kust van Bangladesh worden geconfronteerd. Het bedrijf is bezig met het ontwikkelen, produceren, verwerken en op de markt brengen van hoogproductieve zaden van goede kwaliteit om een duurzame basis van landbouw en voedselzekerheid in Bangladesh en de rest van de wereld te ontwikkelen”.

Voor Saline Farming is de realisatie van dit trainingscenter een belangrijke eerste mijlpaal. Doelstelling van het bedrijf is om binnen 10 jaar 5 trainingscentra te openen, één op elk continent.

Zo kan de kennis over zilte landbouw voor eenieder beschikbaar zijn, gericht op de geografische omstandigheden. Door de kennis van gewas-, grond- en waterbeheer te combineren, is het mogelijk om oogsten te verbeteren. Dit zal de voedselzekerheid in verzilte gebieden verhogen en het levensonderhoud van de boeren vergroten.

Wereldwijd is 62 miljoen hectare van de geïrrigeerde landbouwgrond al aangetast door zout. Elke dag komt hier 2000 ha bij, vooral in landen waar al een voedseltekort is.

The Salt Solution is een consortiumproject, gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij, en geïmplementeerd door ICCO (lead), Salt Farm Texel (SFT) en CODEC.