Zilte landbouw, zeewier en kokkels in Rede van Fryslân

Op uitnodiging van de commissaris van de Koning, de heer J.A. Jorritsma, was Marc aanwezig bij de jaarlijkse Rede van Fryslân in Leeuwarden. De rede werd uitgesproken door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de Parme. In de rede benoemde de prins zilte landbouw, zeewier en binnendijkse kokkelteelt als toekomstperspectieven voor de circulaire economie.