Zilte teelt in Kenya: Opbrengst worteloogst verdubbeld!

Delphy, Saline Farming en Nectaerra zijn vanaf september 2018 een landbouwproject begonnen in Kenia. Zij bieden met dit project een oplossing voor een negatief landbouwproces dat veelal wordt toegepast in Afrika en wat leidt tot landdegradatie (erosie, verzilting en verlies van biodiversiteit) en lange termijndalingen in gewasopbrengsten.

Het team heeft gezamenlijk een plan opgesteld voor zowel de korte, middellange, als lange termijn.

Bas Bruning van Saline Farming vertelt; “We maken gebruik van zilte teelt technieken om te telen op zilte grond en/of water, ook in gebieden die voorheen niet geschikt waren voor landbouw. Voor de middellange termijn werken we aan een waterbuffer, bijvoorbeeld door ondergrondse wateropslag en slimmer waterbeheer. En met moderne teeltkennis en agroforestry (AF) gaan we gewassen combineren met bomen”.Delphy, Saline Farming en Nectaerra krijgen hierbij hulp van een lokale Keniaanse gewasadviseur die de boeren helpt tijdens deze overgangsfases met hands-on advies en training.

De eerste fase van dit project is eind september gestart; er werd één lokale wortelvariëteit en twee zouttolerante wortelvariëteiten gezaaid door twee vrijwillige boeren in Kenia die veel last hadden van zilt water en zilte bodem. Half december werden de eerste resultaten van deze oogst verkregen. Deze zijn zeer veelbelovend. Door gebruik van eenvoudig bodemwaterbeheer en het gebruik van zouttolerante wortelvariëteiten is er aangetoond dat het mogelijk is een verdubbeling van de lokale wortelopbrengst te verkrijgen. Ook kan er door waterbeheersmaatregelen het gebruik van irrigatiewater met 20-40% verminderd worden.

Het project gaat nu de tweede fase in. In deze fase zullen tools ontwikkeld worden om boeren middelen te bieden hun bedrijven op een structurele manier te transformeren en veerkrachtige slimme klimaatboerderijen te ontwikkelen voor commerciële groenteproductie. Het waterbeheer zal worden gestructureerd en bomen worden geplant.

In de derde fase zal het planten van bomen worden geïnitieerd. Uit resultaten van onderzoek in verschillende delen van de wereld blijkt dat AF intercropping-systemen effectiever gebruik maken van zonlicht, land, water en voedingsstoffen en minder ziekten en plagen hebben. Vandaag de dag wordt AF erkend als een land gebruik systeem dat zowel voedsel als hout produceert, terwijl ecosystemen worden beschermd en gerehabiliteerd.