Zilt Proefbedrijf Texel

Zilt Proefbedrijf Tested on Texel doet zo'n 10 jaar onderzoek naar de zouttolerantie van bestaande, gangbare landbouwgewassen. Gewassen die voor voedsel kunnen zorgen in verzilte gebieden. Denk daarbij aan onder meer aardappel, wortel, aardbeien en sla. Op het openlucht laboratorium wordt de zouttolerantie van gewassen nauwkeurig onderzocht. Via druppelirrigatie worden diverse veldjes geïrrigeerd met 7 verschillende zoutconcentraties, oplopend van zoet tot aan zeewater. Deze werkwijze is nieuw en vindt, voor zo ver bekend, niet elders in Nederland plaats.

De aanleiding

Samen met prof. dr. Jelte Rozema en dr. Arjen de Vos van de Vrije Universiteit Amsterdam experimenteert de Texelse ondernemer Marc van Rijsselberghe al een aantal jaren met (koudegrond-) teelt, teeltopschaling en vermarkting van zoutresistente nieuwe groenten, zoals zeekool en strandbiet. Zie ook www.marcfoods.nl.

Initiatief

Zilt Proefbedrijf is ontstaan toen een aardappelveredelaar aan Marc van Rijsselberghe vroeg hem te helpen bij de selectie van aardappels die goede opbrengsten geven op verziltende gronden. Na de eerste succesvolle proeven met zoutbelasting van aardappels, wordt de vervolgvraag actueel: hoe staat het met de zouttolerantie van andere gangbare landbouwgewassen? Bijvoorbeeld sla en aardbeien. Wij weten inmiddels dat er zouttolerante variëteiten bestaan. Mooie bijkomstigheid is dat deze soorten ontzettend zoet worden.

Zilte teelt heeft de toekomst

De ervaring die we opdoen in het Zilt Proefbedrijf op Texel vormt een uitstekende basis om de zouttolerantie van gangbare landbouwgewassen en halofyten te testen, de beste soorten daarvoor te selecteren en de eerste stap naar teeltopschaling te zetten. Het project biedt Nederland de kans om niet alleen voorloper te zijn in het onderzoek naar zilte teelt, maar ook om een wereldpositie in te nemen in de daadwerkelijke ontwikkeling en vermarkting van nieuwe zouttolerante plantenrassen. Hiermee willen we ook een bijdrage leveren aan het wereldvoedselvraagstuk. Uit alle delen van de wereld is inmiddels interesse getoond voor onze proeven.